Šenandoa lietuvių kapinės

Lokacija: 74 Cemetery Rd, Shenandoah, PA 17976
Metai: XIX a.
Kategorija: Kapai

Šenandoa mieste yra kelerios lietuvių kapinės: Šv. Jurgio (1892-1934), Kalvarijos Mergelės, Lurdo Mergelės, taip pat lietuvių masonų kapai Laisvės kapinėse (Liberty Cemetery of the Supreme Lodge of Lithuanians in America).

 

https://www.vle.lt/straipsnis/shenandoah/