Seinų Švč. Mergelės Marijos bazilika ir vienuolynas

Google Maps nuotrauka

Vėlyvojo Renesanso architektūros stiliaus bažnyčia buvo pastatyta 16101619 m. Jos steigėjai buvo iš Vilniaus 1602 m. į miestą atvykę dominikonų vienuoliai. Bažnyčią 1632 m. konsekravo vyskupas Jurgis Tiškevičius Švč.Marijos, šv.Jurgio ir šv. Jackaus titulais. 1706 m. prie bažnyčios baigtas statyti vienuolynas.

Ją konsekravo Vilniaus vyskupas pagalbininkas J.Tiškevičius 1632 m. Švč. Marijos, šv. Jurgio ir šv. Jackaus titulais.

17601779 m. bažnyčia buvo perstatyta baroko architektūros stiliumi. Pagrindinė bažnyčios perstatymo remėja buvo Rožė Pliaterytė Strutinska. Bažnyčios fasadą dėl šios priežasties dekoruoja Pliaterių herbas. bažnyčią pasikeitė ir jos fasadas, priekinėje dalyje pastatyti du barokiniai bokštai. Šiaurinėje bažnyčios dalyje stovėjusi varpinė buvo nugriauta. Barokinė Vilniaus baroko mokyklos bažnyčia yra plytinė, tinkuota, kryžminio plano ir dėl skirtingos formos pristatytų koplyčių asimetriška. Bažnyčioje yra salė be atskiros presbiterijos. Bažnyčioje yra dvi koplyčios: Jėzaus širdies koplyčia įrengta 1661 m. ir Dievo Motinos koplyčia įrengta 1881 m., kurioje palaidotas Seinų vyskupas, kalbininkas ir rašytojas Antanas Baranauskas. Bažnyčios viduje esantis altorius, paveikslai, indai ir kitos religinės puošmenos yra barokinio stiliaus, daugiausiai iš XVIII a. Bažnyčioje taip pat yra 1907 m. Jono Garalevičiaus pastatyti neobarokinio stiliaus vargonai. 1956 m. kovo 19 d. bažnyčia buvo įtraukta į Palenkės vaivadijos istorinių paminklų sąrašą.

1804 m. Prūsijos karalystės valdymo metu domininkonų vienuolynas buvo panaikintas. Bažnyčia tapo parapijine. 1818 m. bažnyčia tapo Augustavo vyskupystės katedra. Čia buvo įsikūrę Augustavo vyskupijos vyskupas, kurija ir kunigų seminarija. 1908 m. čia veikė lietuvių pradžios mokykla, vėliau tapusi „Žiburio“ gimnazija. Susikūrus Lenkijos ir Lietuvos respublikoms 1925 m. Augustavo vyskupija buvo padalinta į dvi – Vilkaviškio ir Lomžos. Bažnyčia prarado katedros statusą, vyskupų rezidavimo vietomis tapo Vilkaviškis ir Lomža.

Šaltinis: https://lt.wikipedia.org/wiki/Sein%C5%B3_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_bazilika .

Lenkija
Seinai
nekilnojamasis kultūros paveldas
nematerialus kultūros paveldas
architektūra
atmintinos vietos
numizmatinę, sfragistinę, heraldinę, filatelinę, faleristikos vertę turintys objektai
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.2.3. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
4.1.5. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Antanas Baranauskas (1835–1902)
Jonas Garalevičius (1871–1943)
Jurgis Tiškevičius (1596–1656)
Rožė Pliaterytė Strutinska (m. 1793)
1610–1881 m.