Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje

Šarvai Vienos Meno istorijos muziejuje

Kategorija: Kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu

Vienos Meno istorijos muziejuje saugomi Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai, kuriuos nukalė tuo metu garsus Niurnbergo (Vokietija) kalvis Kunz Lochner. Panašius šarvus pas tą patį meistrą tuo pačiu metu užsisakė ir Žygimantas Augustas, tačiau Radvilos šarvai yra labiau dekoruoti ir sudaryti iš daugiau dalių. Iš to galima spręsti, kad Radvilų giminė statusu varžėsi su pačiu valdovu. Mikalojaus Radvila Juodasis – Barboros Radvilaitės pusbrolis, kuri už Žygimanto Augusto ištekėjo 1547 m. Spėjama, kad kitos šarvuotės dalys, kurios dabar saugomos Paryžiuje ir Niujorke, yra iš tos pačios kolekcijos. 

Muziejuje taip pat eksponuojami Stepono Batoro, Mikalojaus Radvilos Rudojo, Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio šarvai.

 

https://www.khm.at/objektdb/detail/371792

https://www.khm.at/objektdb/detail/371403/?offset=0&lv=list

https://www.khm.at/objektdb/detail/371877/?offset=1&lv=list