Dokumentai Ukrainos valstybiname istorijos archyve

Metai: XVI-XIX a.
Kategorija: Dokumentai

Ukrainos valstybiname istorijos archyve saugomi su Lietuva susiję dokumentai. Tarp jų:

  • Dokumentai, susiję su 1831 ir 1863 m. sukilimais
  • Kartografinė medžiaga
  • Sapiegų dokumentai (įvairūs XVI – XVII dokumentai, liečiantys karališkas, didikų ir šlėktų žemės valdas Žemaitijoje, Kauno ir Vilniaus pavietuose) 
  • Valavičių, Vainų, Pacų, Sapiegų, Radvilų ir kitų žymių giminių atstovų laiškai LDK kancleriui Leonui Sapiegai įvairiais užsienio ir vidaus politikos, viešo ir privataus gyvenimo reikalais
  • Leono Sapiegos, Aleksandro Sapiegos ir kitų asmenų laiškai LDK maršalkai Jonui Stanislovui Sapiegai įvairiais reikalais
  • Dokumentai apie Radvilų valdas, kardinolo Jurgio Radvilos laiškai kitiems Radviloms,
  • 1611 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kronika
  • XVI a. II ir III Lietuvos Statutų rankraščiai

 

https://cdiak.archives.gov.ua

https://archyvai.lt/lt/projektai_1343/lituanistinio-dokumentinio-paveldo-jrzc.html