Romualdo Marcinkaus memorialas

Lokacija: Lotników Alianckich 2, Żagań
Metai: 1944 m.
Kategorija: Paminklai

Žaganyje (lenk. Żagań) veikė nacių „Stalag Luft III“ lageris, kuriame kalėjo lietuvių lakūnas Romualdas Marcinkus. Jis buvo vienas iš Sąjungininkų aviacijos karininkų, surengusių garsųjį pabėgimą iš šio lagerio. Lakūnams atminti pastatytas memorialas, kuriame rasite ir Marcinkaus pavardę.

Romualdas Marcinkus gimė Jurbarke 1907 07 22 d. 1929 Kaune baigė Karo mokyklą, 1932 – Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių. 1927–38 žaidė Lietuvos futbolo rinktinėje. Nuo 1933 lakūnų parašiutizmo instruktorius, parodomųjų šuolių meistras. 1934 dalyvavo 25 dienų trijų ANBO‑IV lėktuvų grandies, vadovaujamos Antano Gustaičio, 10 000 km skrydyje per Europą (nusileidžiant 12 valstybių sostinėse). 1940 išvyko iš Lietuvos, įstojo į Prancūzijos armijos oro pajėgas, Prancūzijai kapituliavus, – į Jungtinės Karalystės Karališkąsias oro pajėgas. Viensparniu naikintuvu Hurricane dalyvavo oro mūšiuose su naciais. 1944 numušus lėktuvą paimtas į nelaisvę. Nacių Stalag Lufto III lageryje Žaganyje kartu su kitais Sąjungininkų aviacijos karininkais 1944 kovo 24 d. naktį surengė pabėgimą – išsikastu požeminiu tuneliu pabėgo 76 įvairių tautybių belaisviai. Kartu kalintųjų vadintas “René”, Romualdas prisidėjo savo žiniomis ir gebėjimais organizuojant pabėgimą. Gerai mokėjo anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbas. Jo užduotis buvo ieškoti vokiškuose laikraščiuose bet kokios informacijos, susijusios su Baltijos pajūriu ir Olandija. Tačiau jau 1944 m. kovo 26 d. su trimis likimo draugais jis buvo sulaikytas Pilos stotyje. Pabėgimas sukėlė didelį atgarsį ir pasipiktinimą Reicho valdžioje. Penkios dešimtys pabėgėlių buvo nubausti mirties bausme už pabėgimą, 1944 m. kovo 29 d. miške prie Prucės miestelio bausmė įvykdyta ir kpt. Romualdui Marcinkui.

Tik 1948 m. R. Marcinkaus palaidojimo vieta buvo identifikuota ir urna su jo palaikais perkelta į britų karių kapines Poznanėje, Lenkijoje. Išlikę kaliniai prie „Stalag Luft III“ 1944 m. pabaigoje pastatė memorialą penkiasdešimčiai nužudytų bendražygių.

Pagal Paulo Brickhillo atsiminimus, kuriuose autorius pasakoja neįtikėtiną istoriją apie tai, kaip daugiau nei 600 kalinamų belaisvių sutelkė jėgas, kad paspruktų, 1963 m. pastatytas žymus „Oskarui“ ir „Auksiniam gaubliui“ nominuotas filmas „Didysis pabėgimas“ (The Great Escape).
Tomasz Lewandowski, Lietuvis karys, Aušra, 2005 12 14