Rodūnia

Nuotrauka iš https://lt.wikipedia.org/wiki/Rod%C5%ABnia#/media/Vaizdas:%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%8C._%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%86%D1%91%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%86%D1%96_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(01).jpg, CC BY-SA 3.0

Rodūnia yra miesto tipo gyvenvietė netoli Lietuvos sienos. Nuo 1217 m. Rodūnia minima istorijos šaltiniuose (kitais duomenimis, nuo 1387 m.). 1387 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valsčiaus centras, valdytas kunigaikščio Skirgailos.

XIV–XVII a. prie Rodūnios buvo pilis, 1440 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio dvaras (minimas ir 1569 m.). 1473 m. Rodūnia minima kaip Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvenvietė. 1538 m. Rodūnios miestelyje buvo turgavietė, 7 gatvės, 210 namų, 11 parduotuvių (7 midaus, 3 alaus, 1 degtinės).

1556 m. pastatyta bažnyčia. 1567 m. Rodūnios seniūnija prijungta prie Lydos pavieto. 1649 m. Rodūnia gavo Magdeburgo teisę ir herbą. Per karą su Rusija 1654–1567 m. miestelis nukentėjo nuo gaisrų. 1752 m. statyta Rodūnios parapijos bažnyčia sudegusi atstatyta 1801 m. ir 1933 m. Čia dirbo lietuvių kunigai S. Stakelė, K. Lajauskas ir kiti.

XIX a. I pusėje – XX a. pr. Rodūnia buvo valsčiaus centras. 1910–1924 m. lenkai Rodūnios bažnyčioje kėlė riaušes, drausdami lietuviškai melstis ir giedoti, bažnyčia kelis kartus buvo uždaryta. 1920–1939 m. Rodūnia buvo okupuota Lenkijos. Nuo 1939 m. priklauso Baltarusijai. XXI a. pr. lietuvių pamaldos panaikintos.

1915 m. parapijoje buvo 9338 lietuviai. 1919–1939 m. Ryto draugijos pradinės mokyklos, skaityklos veikė Karagauduose, Sklodonyse, Smilgiuose, Vygonyse. Plikiuose, Piliakalnyje, Pavalakėje, Klaišiuose, Kurkėse ir kituose Rodūnios parapijos kaimuose ilgai išsilaikė lietuvių kalba. 1952 m., 1959 m., 1963 m., 1971 m. ir 1986 m. Rodūnios ir apylinkių gyventojų – pietų aukštaičių (vakarų dzūkų) – šnektą tyrė kalbininkai ir tautosakininkai, 1974–1975 m. kompleksinė Vilniaus, Minsko ir Maskvos kalbininkų ekspedicija.

Rodūnioje 2016 m. veikė lietuvių sekmadieninė mokykla, ansamblis, Vilnijos draugijos Rodūnios klubas.

Parengta pagal: Lietuvos istorija: enciklopedinis žinynas, II tomas (L-Ž), sud. Eugenijus Manelis, Antanas Račis (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016).

Baltarusija
Rodūnia
archeologija
architektūra
atmintinos vietos
vietovės
1200-1250
1250-1300
1300-1350
1350-1400
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
1850-1900
1900-1950
1950-2000
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
4.1.3. atpažinimo principas
4.2.1. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Kazimieras Jogailaitis (1427–1492)
Skirgaila (1354–1397)