Radvilų pilis Olykoje

Lokacija: Zamkova g., Olyka
Metai: 1564, 1640, 1763 m.
Autorius: Johanas Georgas Knakfusas
Kategorija: Architektūra (istorinė)

Susijusios asmenybės: Mikalojus Radvila Juodasis, Albrechtas Stanislovas Radvila, Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė, Jonušas Radvila

Susiję laikotarpiai: 16 a., 17 a., 18 a.

Reikšmė Lietuvai: Viena svarbiausių LDK didikų Radvilų rezidencinių pilių.

Olykos Radvilų pilis (1564, 1640, 1760) – fortifikacinės, rezidencinės architektūros paminklas. Pirmąją pilį Olykoje 1564 m. pastatė Mikalojus Radvila Juodasis. 1640 m. pilį išplėtė ir sustiprino didysis Lietuvos kancleris Albrechtas Stanislovas Radvila. Gynybines funkcijas pilis, kaip ir dauguma Volinės pilių, prarado XVIII a. 1750-1763 m. Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė pilį perstatė – pilies vietoje atsirado barokinė rezidencija, kurią suprojektavo vokiečių kilmės architektas Johanas Georgas Knakfusas. Per I pasaulinį karą pilis buvo visiškai sugriauta, tačiau Jonušo Radvilos pastangomis vėl buvo atstatyta. 1939 m. nusiaubta bolševikų. Nuo Antrojo pasaulinio karo pastate veikia psichiatrijos ligoninė.

Olykos pilis buvo vieną pirmųjų kvadratinių bastioninių pilių Ukrainoje ir vienintelė Voluinėje, išlikusi su gynybiniais bastionais ir fosomis (gynybiniais grioviais). Šiandien galime pamatyti XVIII a. perstatytos pilies pastatus – uždaras kiemas užstatytas mūriniais 2-3 aukštų korpusais. Šiaurės – rytų pusėje yra pagrindinis 3 aukštų rezidentinių rūmų korpusas. 1976 m. pastatas buvo dalinai restauruotas.

 

Vitkauskaitė, Dalia, Lietuvos paveldo Ukrainoje inventorinis sąrašas, 2008

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012