Radvilų dubuo

Vilijos Handschin nuotrauka

Radvilų dubuo į Miuncheno rezidenciją pateko iš Pfalzo lobyno, kaip Pfalzo kurfiursto Karlo III Philippo žmonos Liudvikos Karolinos Radvilaitės, vienturtės Boguslavo Radvilos dukros, paskutinės Biržų Radvilų giminės atstovės, Brandenburgo markgrafo našlės, palikimas. Auksas, emalė, spėjamas autorius Hans Karl, apie 1600 m., Niurnbergas/Zalcburgas. Miuncheno rezidencijos lobynas (Schatzkammer der Residenz München).

Vokietija
Miunchenas
kilnojamasis kultūros paveldas
kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu
taikomoji dailė
1550-1600
1600-1650
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Liudvika Karolina Radvilaitė (1667–1695)
Radvilos
apie 1600 m.
Miuncheno rezidencijos lobynas