Radvilų dubuo

Metai: Apie 1600 m.
Autorius: Hans Karl
Kategorija: Kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu

Miuncheno rezidencijos lobyne saugomas Radvilų dubuo. Medžiagos – auksas, emalė. Spėjamas autorius Hans Karl. Sukūrimo laikotarpis – apie 1600 m. Dubuo čia pateko iš Pfalco lobyno. Tai, už Pfalco kurfiursto Karolio III Filipo ištekėjusios, Liudvikos Karolinos Radvilaitės palikimas.

Radvilaitė Liudvika Karolina (1667 m. Karaliaučiuje – 1695 m. BžegeLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų veikėja, lietuviškų knygų fundatorė. Paskutinė Biržų-Dubingių šakos kunigaikščių Radvilų palikuonė. Brandenburgo markgrafienė, Neuburgo kunigaikštienė. Boguslavo Radvilos ir Onos Marijos Radvilaitės (1640–67; Jonušo Radvilos dukters) duktė. Tapusi našlaite augo Karaliaučiuje, ja rūpinosi tėvo paskirti 11 globotojų (Mykolas Radvila, Andrius Potockis, Brandenburgo didysis kurfiurstas Frydrichas Vilhelmas ir kiti). Jos dvarams ir kitiems turtams LDK prižiūrėti buvo paskirti ekonomai, valdytojai bei reikalų tvarkytojai. L. K. Radvilaitės tikybiniu auklėjimu rūpinosi Lietuvos evangelikų reformatų sinodo deleguotas kunigas Mikalojus Minvydas.

Buvo viena turtingiausių Abiejų Tautų Respublikos (ATR) nuotakų. 1688 m. ji susižadėjo su ATR karalaičiu Jokūbu Sobieskiu, bet netrukus slapta ištekėjo už Neuburgo kunigaikščio Karolio Filipo. Po vedybų L. K. Radvilaitė gyveno Berlyne ir kitose Neuburgo kunigaikščio rezidencijose.
Visą gyvenimą išlaikė ryšį su LDK Evangelikų Reformatų Bažnyčia, rėmė jos veiklą. Rūpinosi, kad Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiose dirbtų lietuvių kalbą mokantys kunigai. 1687 patvirtino ir atnaujino protėvių fundacijas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioms Biržų kunigaikštystėje, iš savo dvarų suteikė išlaikymą evangelikų reformatų bažnyčioms ir mokytojams. 1695 m. testamentu užrašė 5000 auksinų Naujajam Testamentui lietuvių kalba išleisti (išspausdintas 1701 m.). 1680 m. jos lėšomis išleistas pirmas LDK katekizmas-elementorius lietuvių kalba – Pradžia pamoksla dėl mažų veykialų (nurodė jį nemokamai platinti). Įsteigė stipendijas 12 jaunuolių iš LDK studijuoti Frankfurto prie Oderio, Berlyno, Karaliaučiaus universitetuose, 4 alumnams – Karaliaučiaus universitete, išsiuntė kelis jaunuolius studijuoti į Oksfordą ir Edinburgą.

 

Lukšaitė Ingė, https://www.vle.lt/straipsnis/liudvika-karolina-radvilaite

https://www.residenz-muenchen.de/englisch/treasury/index.htm