Prisikėlimo bažnyčia

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Lietuvių kilmės architekto Vaclovo Algimanto Navako suprojektuota Prisikėlimo bažnyčia Wayville kvartale, Unley mieste, Adelaidės metropolijoje, Australijoje.