Prisikėlimo bažnyčia

google maps nuotrauka

Lietuvių kilmės architekto Vaclovo Algimanto Navako suprojektuota Prisikėlimo bažnyčia Wayville kvartale, Unley mieste, Adelaidės metropolijoje, Australijoje.

Australija
Adelaidė
Adelaidės sritis
Unley
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1950-2000
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.4. atpažinimo principas