Prano Domšaičio kapas Keiptaune

Prano Domšaičio kapas Keiptaune

Lokacija: 65 Victoria Rd, Plumstead, Cape Town
Metai: 1965 m.
Kategorija: Kapai

Domšaitis Pranas, vok. Franz Carl Wilhelm Domscheit, (1880 m. Kropynose (dab. Kaliningrado sritis) – 1965 m. Keiptaune) – lietuvių tapytojas, ekspresionizmo atstovas. 1907–10 m. studijavo Karaliaučiaus meno akademijoje. 1910–12 m. tobulinosi L. Corintho studijoje Berlyne. 1910–14 m. studijavo Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Italijos muziejų kolekcijas, lankėsi Rusijoje, Norvegijoje (pas E. Munchą). Iki 1938 m. gyveno ir dirbo Berlyne. 1914–18 m. lankėsi Nidos dailininkų stovykloje, dalyvavo Kuršelių dailininkų stovykloje Sembos pusiasalyje. 1920 m. gavęs Lietuvos Respublikos pilietybę keletą kartų lankėsi Lietuvoje, nuo 1938 m. savo kūrinius pasirašinėjo lietuviška pavarde. Vokietijoje į valdžią atėjus naciams jo, kaip ir kitų modernistų, paveikslai buvo išmesti iš muziejų, o parodos uždraustos (1937 jų kūriniai eksponuoti kilnojamojoje parodoje Išsigimęs menas). 1938–49 m. gyveno Austrijoje. Bendravo su lietuvių dailininkais išeiviais (T. Valiumi, P. Augiu), dalyvavo jų rengiamose parodose (pirmą kartą atstovavo Lietuvai). Nuo 1949 m. gyveno Keiptaune, Koro apylinkėse, savotiškai primenančiose Lietuvą, dailininkas išgyveno antrąjį kūrybinio pakilimo laikotarpį. 1964 m. jis laimėjo konkursą „Garsieji ir žadantieji“. Intensyviai dirbo, rengė parodas, sėkmingai dalyvavo konkursuose. Sugebėjo savo kūryboje sujungti Europos moderniojo meno ir Afrikos tradicinio meno formas. Paskutinis dailininko paveikslas, vaizduojantis lietuvio ir afrikiečio sodybas bei judančių žmonių figūras, pavadintas „Juk aš visada pakeliui“. Tokius žodžius jis pasakė gulėdamas mirties patale. 

Sukūrė buitinės ir religinės tematikos paveikslų, peizažų, portretų, natiurmortų, figūrinių kompozicijų. Ankstyvoji kūryba artima impresionizmui, ryški L. Corintho įtaka. Kūriniai intensyvaus kolorito, ekspresyvūs, apibendrintų formų; šešėliavimo kontrastai kuria paslaptingą, mistinę nuotaiką, dažnai naudojamas juodas kontūras, vyrauja kelio, kelionės motyvas. Lietuvių fondas Čikagoje iš P. Domšaičio našlės A. Armhold įsigijo didžiąją dalį kūrinių ir 528 padovanojo Lietuvai. Kūriniai nuo 2001 m. eksponuojami Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijoje (iki 2004 Klaipėdos paveikslų galerija), čia veikia ir P. Domšaičio kultūros centras.

P. Domšaitis mirė 1965 m. lapkričio 14 d. Rodenbose, Pietų Afrikoje. Palaidotas Plumstead kapinėse, Keiptaune.

 

Šilas Vytautas, Sambora Henrikas, Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje, Vilnius, Mintis, 1990

Gasiūnas Vladas, https://www.vle.lt/straipsnis/pranas-domsaitis/