Povilo Puzino paveikslų kolekcija

Kategorija: Kilnojamasis kultūros paveldas

Saugomi paveikslai: „Snikės smuklė“ (1932 m.), „Peizažas“ (1929 m.), „Bulvių kasėja“ (1943 m.), „Medžiai ir bičių avilys“, „Sodyboje“ (1932 m.), „Tinklas“ (1943 m.), „Pavakarė“.

Tapytojas gimė 1907 m. Rygoje, mirė 1967 m. Niujorke. 1921-1923 m. mokėsi Kultūros meno draugijos meno mokykloje. 1932 m. baigė Latvijos dailės akademiją (Valterio Purvyčio peizažinės tapybos studiją). 1937-1939 mokytojavo Panevėžio berniukų gimnazijoje. Dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Freskomis ir paveikslais dekoravo Panevėžio katedrą, paveikslais – Panevėžio marijonų noviciato koplyčią, Smilgių bažnyčią. Vokiečių okupacijos metais dalyvavo lietuvių rezistentų veikloje. 1944 m. suimtas ir kalintas Rygos kalėjime. 1944 m. lapkritį emigravo į Vokietiją, gyveno Berlyne, Kemptene, Ulme, o nuo 1947 m. apsigyveno JAV, Niujorke. 1956 – 1958 m. dėstė Cattan-Rose dailės mokykloje Niujorke, vėliau – Long Ailendo meno lygos bei Jacksono Heightso meno klubo mokyklose. Long Ailende įsteigė privačią dailės studiją. Buvo„Lietuvių dienų” meninis redaktorius. Sukūrė natiurmortų, portretų, figūrinių, teminių kompozicijų, peizažų. Kūrybai būdingi biografinių išgyvenimų atspindžiai, ekspresyvi išraiška, šiaurietiškas koloritas. 6-7 dešimtmetyje dalyvavo parodose JAV miestuose, surengė parodų, pelnė daugybę apdovanojimų tiek ikikarinėje Lietuvoje ir Latvijoje, tiek JAV: Latvijos valstybinio muziejaus premija, Dariaus ir Girėno portretų konkurso I premija, Suvienytų Amerikos menininkų garbės aukso medalis (1967), I premija Niujorko parodoje (1969). Surengtos parodos Rygoje, Vilniuje, Kaune, daugelyje JAV miestų. 1975 m. Niujorke išleistas jo kūrinių albumas.

Parengta pagal: Lietuvos Respublikos ambasados Latvijoje informaciją ir http://www.daile.lt/artist/puzinas-povilas-63907909/ .