Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas

Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje (itališkai Collegio Lituano S. Casimiro, lotyniškai Collegium Lithuanicum S. Casimiri,) yra kunigų seminarija RomojeItalijoje . Pavadinta šventojo Lietuvos globėjo Kazimiero vardu , ji buvo įkurta 1945 m. spalio 19 d. Seminarija ruošė kunigus, pabėgusius iš sovietų okupuotos Lietuvos.

Užsienio reikalų ministerijos informacija

Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/College_of_St._Casimir .