Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija

Popiežiškoji lietuvių šv. Kazimiero kolegija Romoje (itališkai Collegio Lituano S. Casimiro, lotyniškai Collegium Lithuanicum S. Casimiri,) yra kunigų seminarija RomojeItalijoje . Pavadinta šventojo Lietuvos globėjo Kazimiero vardu , ji buvo įkurta 1945 m. spalio 19 d. Seminarija ruošė kunigus, pabėgusius iš sovietų okupuotos Lietuvos.

Užsienio reikalų ministerijos informacija

Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/College_of_St._Casimir .

Italija
Roma
nematerialus kultūros paveldas
atmintinos vietos
1900-1950
5.1.1. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Kazimieras Jogailaitis (Šventasis Kazimieras) (1458–1484)
1945 m.
Collegio Lituano S. Casimiro