Poeto Juozo Kėkšto kapas

Metai: 1981 m.
Kategorija: Kapai

Juozas Kėkštas (tikroji pavardė Adomavičius) 1915–1981 m., lietuvių poetas. Gimė 1915 m. Taškente, nuo 1921 m. gyveno Vilniuje, mokėsi Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Priklausė pogrindinei komjaunimo organizacijai, 3 kartus areštuotas, kalintas. 1938–39 m. studijavo Varšuvoje, bendravo su lenkų avangardistais. Lietuvai atgavus Vilnių pasitraukė į Baltarusiją. 1940 m. kaip SSRS likviduotos Lenkijos komunistų partijos narys suimtas ir išsiųstas 8 metams į Viatlagą (Kirovo sr.) miško darbams. Prasidėjus SSRS–Vokietijos karui paleistas, įstojo į Anderso armiją. 1944–45 m. dalyvavo Italijos kampanijos mūšiuose prie Taranto, Monte Cassino, Adrijos jūros pakrančių, 2 kartus sužeistas (Didžiosios Britanijos, Italijos, lenkų egzilinės vyriausybės apdovanotas kariniais ordinais). Gyveno Romoje, redagavo „Lietuvių laikraštį“. 1947–59 m. gyveno Argentijoje, dirbo fizinį darbą, Buenos Airėse rūpinosi žurnalo „Literatūros lankai“ spausdinimu. Poezijos antologijos „Žemė“ (1951 m.) vienas autorių. 1966 m. lankėsi Vilniuje. 1981 m. mirė Varšuvoje.

Poeto Juozo Kėkšto kapas yra Varšuvos Brudno kapinėse.

 

Satkauskytė Dalia, https://www.vle.lt/straipsnis/juozas-kekstas

Užsienio reikalų ministerijos informacija