Pirmosios Lietuvos Respublikos ambasada „Villa Lituania“ Romoje

Lokacija: Via Nomentana, 116, Rome
Metai: 1937 m.
Kategorija: Atmintinos vietos

Prestižinėje Romos vietoje stovinčios vilos istorija prasidėjo 1912-aisiais, kai turtingos Page šeimos užsakymu garsūs to meto Italijos architektai Pio ir Marcello Piacentini pastatė vilą, kuriai vėliau buvo suteiktas Villa Maria Luisa vardas. Įspūdingą statinį su baldais ir beveik hektaro ploto parku ponia Page 1933-aisiais už juokingai mažą sumą pasiūlo išsinuomoti tuo metu Italijoje rezidavusiam Lietuvos diplomatui – įgaliotajam ministrui Voldemarui Čarneckiui. Čarneckiai pasiūlymą priima ir persikelia į vilą. Dukra Liučija Čarneckaitė-Jasiulevičienė vėliau pasakojo, kad ši Romos ponia artimai bičiuliavosi su diplomato šeima ir buvo pamilusi Lietuvą, kurios galimybės tuo metu buvo pernelyg kuklios tokiems rūmams įsigyti.

Po ketverių metų, 1937 m. liepos 6 d., Lietuva nuperka vilą, to meto kainomis įvertintą 3 mln. lirų, visą sumą įsipareigodama sumokėti dalimis iki 1952-ųjų. Pastate įsikūrus Lietuvos ambasadai, jis pervadinamas Villa Lituania ir tampa tikru lietuvybės židiniu, žinomu visoje Romoje. 1939 m. Italijoje V. Čarneckį pakeičia Stasys Lozoraitis. Prasidėjus Lietuvos okupacijai, sovietai ima spausti S. Lozoraitį ir Italijos Užsienio reikalų ministeriją, kad Villa Lituania, už kurią Lietuva jau buvo sumokėjusi beveik pusę sutartos kainos, su visais baldais, archyvais ir kitu turtu būtų perduota Sovietų ambasadai. S. Lozoraitis tai daryti atsisako, išsiųsdamas dvi diplomatines notas. Sovietams toliau spaudžiant Italijos Vyriausybę, S. Lozoraitis ir tuometinis Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto – Stasys Girdvainis, siekdami išsaugoti pastatą, 1940 m. liepos 30 d. sudaro sutartį dėl Villa Lituania perdavimo atstovybei prie Šventojo Sosto. Tačiau sutarties niekas nepripažįsta. 1940 m. rugpjūčio 26 d. S. Lozoraitis Italijos URM praneša paliekantis Villa Lituania, tačiau pažymi, kad sovietų teisių į pastatą nepripažįsta. 1940-08-27 pastatą su policijos ir Italijos užsienio reikalų ministerijos pagalba užėmė Sovietų Sąjungos atstovai.

Villa Lituania restitucijos klausimas garsiau pradėtas kelti atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Pagal 2013 m. pasirašytą sutartį Italija Lietuvos ambasadai naujas patalpas išnuomojo 99-eriems metams už simbolinę 1 euro kainą. Dabartinė Lietuvos ambasada Italijoje įsikūrė neorenesanso stiliumi pastatytuose XIX a. pabaigos rūmuose, Palazzo Blumenstihl, įtrauktuose į Italijos kultūros paveldo sąrašą. Gavusi ambasadai tinkančias patalpas, Lietuva pretenzijų į Villa Lituania atsisakė. Šiuo metu Villa Lituania pastate veikia Rusijos konsulatas.

 

Budrytė Neringa, https://www.itlietuviai.it/villa-lituania-kokias-paslaptis-slepia-dramatiska-tarpukario-lietuvos-ambasados-romoje-istorija/