Petrukų (Užubalių) piliakalnis

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Užubalių piliakalniu ir Kartuvės kalnu dar vadinamą piliakalnį kerta Latvijos – Lietuvos siena (apytiksliai trys ketvirtadaliai piliakalnio yra Lietuvos, vienas ketvirtadalis – Latvijos teritorijoje). Jis yra maždaug 30 aukščio, su dviem viršūnėm. Papėdėje yra pelkynas ir nedidelis Petrukų ežerėlis. Latvijos teritorijoje kažkada buvo „Maros lovos“ arba „Maros bliūdo“ akmuo, su iškalta įduba. Iš akmens apačios ištekėjo šventu laikytas šaltinis. Akmens ir šaltinio vietoje buvo rastas akmens kirvis. Petrukų namų žemėje sodinant bulves buvo rastos kapavietės su senoviniais artefaktais, o maždaug 1937 m. kasant griovį buvo rastas akmens kirvis. Šalia esančiuose Čorskanų namuose rastas vėlyvojo geležies amžiaus geležinės ieties antgalis. 1988 m. žinias apie šį kalną sukaupė iš vietos kilęs kraštotyrininkas A. Dinga.