Petrukų (Užubalių) piliakalnis

google maps nuotrauka

Užubalių piliakalniu ir Kartuvės kalnu dar vadinamą piliakalnį kerta Latvijos – Lietuvos siena (apytiksliai trys ketvirtadaliai piliakalnio yra Lietuvos, vienas ketvirtadalis – Latvijos teritorijoje). Jis yra maždaug 30 aukščio, su dviem viršūnėm. Papėdėje yra pelkynas ir nedidelis Petrukų ežerėlis. Latvijos teritorijoje kažkada buvo „Maros lovos“ arba „Maros bliūdo“ akmuo, su iškalta įduba. Iš akmens apačios ištekėjo šventu laikytas šaltinis. Akmens ir šaltinio vietoje buvo rastas akmens kirvis. Petrukų namų žemėje sodinant bulves buvo rastos kapavietės su senoviniais artefaktais, o maždaug 1937 m. kasant griovį buvo rastas akmens kirvis. Šalia esančiuose Čorskanų namuose rastas vėlyvojo geležies amžiaus geležinės ieties antgalis. 1988 m. žinias apie šį kalną sukaupė iš vietos kilęs kraštotyrininkas A. Dinga.

 

Latvija
Ritės valsčius
nekilnojamasis kultūros paveldas
archeologija
0-50
100 m. pr. Kr. - 50 m. pr. Kr.
100-150
150 m. pr. Kr. - 100 m. pr. Kr.
150-200
200 m. pr. Kr. - 150 m. pr. Kr.
200-250
250 m. pr. Kr. - 200 m. pr. Kr.
250-300
300 m. pr. Kr. - 250 m. pr. Kr.
300-350
350 m. pr. Kr. - 300 m. pr. Kr.
400 m. pr. Kr. - 350 m. pr. Kr.
450 m. pr. Kr. - 400 m. pr. Kr.
50 m. pr. Kr. - 0 m. pr. Kr.
50-100
5.1.1. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.2.1. atpažinimo principas
I tūkstantmečio pr. Kr. pab. – I tūkstantmečio pr.