Paveikslas „Šv. Kazimiero karūnavimas”

Gyčio Oržikausko nuotrauka

Per Šv. Kazimiero paskelbimo Palermo globėju iškilmes paveikslas kabėjo didžiajame Šv. Mikalojaus Tolentiniečio bažnyčios altoriuje. Iškilmių aprašyme teigiame, kad paveikslas buvo įstatytas į didįjį altorių, panašų į „kalną, išpuoštą didžiulėmis sidabro vazomis“, į kurias buvo mumerktos 24 lelijos, aplinkui kilo 24 sidabrinės pakopos su 24 angelais – aliuzija į 24 Šv. Kazimiero gyvenimo metus. Virš altoriaus buvo pakabintas užrašas Sanctus Casimirus carus castus nimis („Šv. Kazimieras brangus ir skaistus“). Paveikslo apačioje matomi Terranovų – paveikslą fundavusių kilmingųjų – herbai.

 

Italija
Palermas
Monrealese
Pietro Novelli
kilnojamasis kultūros paveldas
vaizduojamoji dailė
1600-1650
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
Monrealese
Pietro Novelli
Kazimieras Jogailaitis (Šventasis Kazimieras) (1458–1484)
1636 m.
Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatelis, Palermo