Paveikslas „Kristaus prisikėlimas“

 

Autorius: Pijus Velionskis (1849–1931)

Paveikslo pavadinimas: Kristaus prisikėlimas. 1889 m.

Saugomas: Viešpaties Prisikėlimo kongregacijos bažnyčia Romoje

Užsienio reikalų ministerijos informacija

 

Italija
Roma
Pijus Velionskis
kilnojamasis kultūros paveldas
vaizduojamoji dailė
1850-1900
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.3. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Pijus Velionskis
1889 m.
Viešpaties Prisikėlimo kongregacijos bažnyčia