Paryžiaus Šventosios koplyčios restauracija

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas

Nuotrauka išhttps://en.wikipedia.org/wiki/Sainte-Chapelle#/media/File:Sainte_Chapelle_-_Upper_level_1.jpg, CC BY-SA 2.5Vilniaus universiteto Architektūros katedros auklėtinis Liucijus Vyganauskis (1809–1886) 1839 m. prižiūrėjo Paryžiaus Šventosios koplyčios restauravimą.

Šaltinis: Tadas Adamonis, Nijolė Adomaitytė, Lietuvos dailės ir architektūros istorija 2 (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997), p. 80.