Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauracija

Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas

 

Gyčio Oržikausko nuotrauka

Vilniaus universiteto Architektūros katedros auklėtinis Liucijus Vyganauskis (Lucjan Wyganowski, 1809–1886) 1845 m. prižiūrėjo Paryžiaus Dievo Motinos katedros restauravimą.

Jis buvo pakviestas į Paryžių ir ėmė bendradarbiauti su įžymiu architektu restauratoriumi Jean Baptiste Lassus (1807–1857). Mirus jam, L. Vyganauskis pradėjo bendradarbiauti su dideliu gotikos žinovu, garsiu architektūros istoriku bei teoretiku, architektu restauratoriumi Eugène Viollet-le-Duc (1814–1879). Tada L. Vyganaukis dar kartą ėmėsi Paryžiaus Dievo motinos katedros restauracijos.

.

Šaltinis: Tadas Adamonis, Nijolė Adomaitytė, Lietuvos dailės ir architektūros istorija 2 (Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997), p. 80.