Paminklinis kryžius partizanams

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Virginijos Pauliukaitės nuotrauka
Virginijos Pauliukaitės nuotrauka

Paminklinis kryžius Latvijos nacionalinių partizanų Ilūkstės pulko lietuvių kuopos kovotojams, kritusiems Raudinės miške 1945 m. liepos 25 d. ir 1945 m. rugsėjo 28 dieną. Partizanai: Antanas Streikus, Petras Streikus, Marijonas Varna, Kazys Tumėnas, Jonas Varna, Antanas Stundža, Bronius Buičenka, Antanas Vasiliauskas, Liucija Kraukle-Šaleho, Kārlis Cālītis, Vytautas Ivaška, Valė Pupeikytė, Juozapas Pėstinis, Juozas Murauskas, Jonas Šileikis, Vincas Zamarys.