Paminklinis kryžius partizanams

Virginijos Pauliukaitės nuotrauka
Virginijos Pauliukaitės nuotrauka

 

Paminklinis kryžius Latvijos nacionalinių partizanų Ilūkstės pulko lietuvių kuopos kovotojams, kritusiems Raudinės miške 1945 m. liepos 25 d. ir 1945 m. rugsėjo 28 dieną. Partizanai: Antanas Streikus, Petras Streikus, Marijonas Varna, Kazys Tumėnas, Jonas Varna, Antanas Stundža, Bronius Buičenka, Antanas Vasiliauskas, Liucija Kraukle-Šaleho, Kārlis Cālītis, Vytautas Ivaška, Valė Pupeikytė, Juozapas Pėstinis, Juozas Murauskas, Jonas Šileikis, Vincas Zamarys.

Latvija
Červonka
Eglainė
nekilnojamasis kultūros paveldas
atmintinos vietos
kapai
paminklas
1900-1950
5.1.1. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
1945 m.