Paminklas žuvusiems už Lietuvą Adelaidėje

Metai: 1968 m.
Autorius: Ieva Pocienė, Karolis Reisonas
Kategorija: Paminklai

Minint Lietuvos kariuomenės atkūrimo 50-metį Lietuvių namų sodelyje buvo pastatytas paminklas žuvusiems už Lietuvą prisiminti. Paminklo bareljefą sukūrė ir išliejo skulptorė Ieva Pocienė, statybos darbams vadovavo latvių kilmės lietuvių architektas Karolis Reisonas. Statybos darbus atliko ramovėnai. Po paminklo tituliniu akmeniu yra įmūrytas paminklo pašventinimo aktas, sauja Lietuvos žemės ir Nepriklausomos Lietuvos monetos. Atidengtas 1968 m. lapkričio 24 d. Paminklas vaizduoja mirusį arba mirštantį vyrą laikančią moterį. Moteris ryši tautinį ištekėjusios moters nuometą. Paminklo pagrindas dekoruotas Gediminaičių stulpais ir Dvigubu kryžiumi, viršus puoštas lietuviško stiliaus metalo kryžiumi. Šalia šio paminklo taip pat pastatytas tradicinis lietuviško stiliaus medinis kryžius ir du vėliavų stulpai.

 

https://salithohistory.blogspot.com/2013/03/memorial-to-fallen.html