Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke Čikagoje

Paminklas S. Dariui ir S. Girėnui Marketo parke Čikagoje

Lokacija: W Marquette RD. And S California Ave, Chicago, IL
Metai: 1935 m.
Autorius: Raulis Džosetas
Kategorija: Paminklai

Paminklas garsiesiems „Lituanica” pilotams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui – neatskiriama lietuviškoji erdvinė Market (Marquette) parko rajono dalis. Anot „Naujienų“ žurnalisto Jurgio Janušaičio, šią vietą „puošia du didieji lietuvių rankomis ir pinigais statyti paminklai. Parko kampe, didžiųjų gatvių sankryžoje, stovi mūsų tautos didvyriams – Atlanto nugalėtojams – Dariui ir Girėnui paminklas, o už moderniųjų ligoninės [kazimieriečių!] iškyla naujos bažnyčios bokštai.“[1] Art Deco stilistikos paminklas sukurtas lietuvių kilmės architekto Karolio Koncevičiaus (Koncevic) (1909–2000) ir žymiojo prancūzų skulptoriaus Emilio Antuano Burdelio mokinio, prancūzų kilmės amerikiečių skulptoriaus Raulio Džoseto (1900–1957)[2]. Paminklas lakūnams pastatytas 1935 m. ir yra seniausias iš tradiciškai lankomų Market parko lietuviškų vietų bei žymi pirmosios emigrantų bangos pastangas simboliškai įprasminti lietuvybę.

 

Vaidas Petrulis

 

[1] Janušaitis, Jurgis. Marquette parke pasižvalgius. Naujienos, 1966 m. rugpjūčio 26 d., p. 3.

[2] Karilė Vaitkutė. Kas buvo Dariaus ir Girėno paminklo Čikagoje architektas? Draugas, prieiga per internetą: http://www.draugas.org/legacy/04-22-09vaitkutedargir.html.