Paminklas Lietuvos kariams

Virginijos Pauliukaitės nuotrauka

Červonkos kapinėse 1932 m. pastatytas paminklas Lietuvos kariams, žuvusiems kovoje už Lietuvos nepriklausomybę. Čia ilsisi už Lietuvos laisvę žuvę kariai savanoriai, kovoję su bermontininkais Lietuvos ir Latvijos pasienyje. Skulptorius Stasys Stanišauskas parengė paminklo projektą, Kaune padarė paminklo detalių formas ir sutiko atlikti visus dailės darbus, statant paminklą. Paminklas pastatytas per tris savaites. Statyba kainavo 4445 litus. Paminklas betoninis. Jo tūris – 32 kub. m, paviršiaus plotas – 57 kv. m, aukštis – 6,5 m. Viršuje – stilizuoti spinduliai, Lietuvos simbolis – Vytis ir žuvusio kario atvaizdas. Jo viršuje lietuvių ir latvių kalbomis užrašyta: „Žuvusiems Lietuvos kariams 1919–1920 m.“ Apatinėje paminklo dalyje lietuviškai – „Keleivi, pasakyk Lietuvai, kad mes žuvome gindami Tėvynę“. 1932 m. spalio 2 d. įvyko iškilmingas Červonkos paminklo atidengimas, šventinimas ir mirusiųjų minėjimas.

Parengta pagal: Panevėžio apskirties Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos informaciją, http://www.pavb.lt/lt/straipsnis/3685-cervonka-latvija-paminklas-lietuvos-kariams-zuvusiems-kovoje-uz-lietuvos-nepriklausomybe .

Latvija
Červonka
Eglainė
Stasys Stanišauskas
nekilnojamasis kultūros paveldas
atmintinos vietos
kapai
numizmatinę, sfragistinę, heraldinę, filatelinę, faleristikos vertę turintys objektai
paminklas
vaizduojamoji dailė
1900-1950
5.1.1. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
Stasys Stanišauskas
1932 m.