Paminklas lietuvių ulonų pulkui

Metai: 1924 m.
Autorius: Stanislaus Cauer
Kategorija: Paminklai

1924 m. Įsrutyje buvo pastatytas paminklas 12-ajam lietuvių ulonų pulkui, įkurtam 1860 m. Prūsijos kariuomenėje. Šis pulkas dalyvavo Prūsijos-Austrijos, Vokietijos-Prancūzijos bei Pirmajame pasauliniame karuose.

Užrašas ant monumento skelbia: „Das littausche ulanen Regiment No.12 seinen gefallenen Kameraden“ – „Lietuvių ulonų pulkas Nr.12 žuvusiems kovų draugams“. Skulptūrą sukūrė Karaliaučiaus meno akademijos profesorius Stanislavas Kaueris (Stanislaus Cauer, 1867-1943).

1950 m. paminklas buvo sugriautas, 2006 m. atstatytas naujai.

 

https://ve.lt/naujienos/senoji-vakaru-lietuva/zmogaus-istorija/stanislavas-kaueris-karaliauciaus-skulptorius-1612226