Paminklas lietuvių ulonų pulkui

google maps nuotrauka

1924 m. Įsrutyje buvo pastatytas paminklas 12-ajam lietuvių ulonų pulkui, įkurtam 1860 m. Prūsijos kariuomenėje. Šis pulkas dalyvavo Prūsijos-Austrijos, Vokietijos-Prancūzijos bei I pasauliniame karuose ir kitose karinėse operacijose.

Užrašas ant monumento skelbia: „Das littausche ulanen Regiment No. 12 seinen gefallenen Kameraden“ – „Lietuvių ulonų pulkas Nr. 12 žuvusiems kovų draugams“. Skulptūrą sukūrė Karaliaučiaus meno akademijos profesorius Stanislavas Kaueris (Stanislaus Cauer, 1867-1943).

1950 m. paminklas buvo sugriautas, 2006 m. atstatytas naujai.

Paminklą sukūrė skulptorius Stanislavas Kaueris, kuris gimė Vokietijos pietvakariuose, Reino krašte-Pfalce, Kroicnacho mieste (vok. Kreuznach). Skulptūros meno nuo 15 metų mokėsi Romoje. Ten dirbo iki 38 savo gyvenimo metų. 1905 m. apsigyveno Berlyne, 1907 m. atvyko į Karaliaučių – Meno akademijos vadovo Liudvigo Detmano (Ludwig Dettmann) kvietimu. Mirė sulaukęs 76 metų amžiaus, 1943-iaisiais, ir buvo palaidotas prie Judyčių katalikų bažnyčios sienos Karaliaučiuje.

Parengta pagal: http://www.ve.lt/naujienos/senoji-vakaru-lietuva/zmogaus-istorija/stanislavas-kaueris-karaliauciaus-skulptorius-1612226/ .

Karaliaučiaus sritis
Černiachovskas
Stanislavas Kaueris
nekilnojamasis kultūros paveldas
vaizduojamoji dailė
1900-1950
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.2.1. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
Stanislavas Kaueris
1924 m.