Paminklas Antanui Vilkutaičiui Boržomyje

Metai: 2012 m.
Autorius: Erekle Tsuladze
Kategorija: Paminklai

Antanas Vilkutaitis (1864 m. Gulbiniškiuose – 1903 m. Peterburge) – kelių inžinierius, dramaturgas, publicistas, spėjamas pirmosios lietuviškos komedijos „Amerika pirtyje“ autorius. Kartu su broliu J. Vilkutaičiu pasirašinėjo Keturakio slapyvardžiu. Gimnazijoje susidomėjo lietuvių veikla, platino draudžiamą spaudą. 1887 m. baigė Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą, dalyvavo Maskvos lietuvių studentų draugijos veikloje. 1891 m. baigė Peterburgo kelių inžinierių institutą ir buvo paskirtas kelių inžinieriumi į Sakartvelą. Studijuodamas Peterburge perrašė dalį S. Daukanto Istorijos žemaitiškos rankraščio. Publicistinius straipsnius skelbė leidiniuose Ūkininkas, Varpas, Vienybė lietuvninkų. Juose kėlė nacionalinio išsivadavimo, spaudos legalizavimo, liaudies švietimo, inteligentų šeimų kūrimo klausimus, smerkė lietuvių rusinimą ir lenkinimą, siūlė boikotuoti kitataučių ekonominę veiklą Lietuvoje, pranašavo Rusijos imperijos žlugimą. Toleravo įvairias politines pažiūras, bet nepritarė radikalizmui, katalikybę laikė lietuvybės atrama, demokratizmą – prigimtiniu lietuvių bruožu.

Sakartvele jis gyveno daugiau kaip dešimtmetį (1891–1902), iš jų dvejus metus (1893–1894) praleido Boržomyje, vadovavo geležinkelio atkarpos į Boržomį tiesimui. Įstabaus grožio Boržomio slėnyje parašyti brandžiausi A.Vilkutaičio kūriniai. 1892 m. „Varpe“ Stelli slapyvardžiu buvo išspausdintas nemažas straipsnis „Gruzinai ir jų padėjimas“, kuriame pirmąkart lietuvių skaitytojui pristatomas Sakartvelas, jo istorija, gamta, kai kurie įžymūs žmonės, apibūdinami vietos laikraščiai ir žurnalai. Spėjama, kad šio straipsnio autorius buvo A.Vilkutaitis. 1898 m. „Ūkininke“ A.Vilkutaičio-Tautiečio vardu paskelbtas straipsnis „Apie gruzinus ir jų pakilimą“, jame plačiai nušviečiama krašto istorija ir jo anuometinė būklė. A.Vilkutaitis yra pirmasis lietuvių rašytojas ir publicistas, taip plačiai Lietuvos skaitytojui atvėręs duris į Sakartvelo kasdienybę.

2012 m. A.Vilkutaičiui greta Boržomio senosios geležinkelio stoties atidengtas paminklas.

 

Pabarčienė Reda, https://www.vle.lt/straipsnis/antanas-vilkutaitis

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija, https://urm.lt/default/lt/naujienos/lietuvisku-pedsaku-sakartvele-zemelapis-kviecia-tyrineti-simtamete-draugyste_1