Pacų (Radvilų ir Čartoriskių) rūmai Varšuvoje

Nuotrauka iš https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Paca_w_Warszawie#/media/Plik:7_Warszawa_221.jpg, CC BY-SA 3.0
Nuotrauka iš https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Paca_w_Warszawie#/media/Plik:VarsaviaMiodowaPalazzoPac.jpg, nuotrauka skirta viešam naudojimui

1681–1687 m. šiuos baroko stiliaus rūmus pasistatė Dominykas Mikalojus Radvila. Rūmus suprojektavo Tielman van Gameren. Iki XIX a. pradžios šie rūmai priklausė Radvilų giminei (su pertrauka 1744–1759 m.). 1757 m. naujas savininkas rūmus perstatė pagal Jakub Fontana projektą. 1762–1775 m. rūmus nuomojosi Mykolas Frederikas Čartoriskis. Rūmuose mėgo lankytis Abiejų Tautų Respublikos valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis. 1771 m. vykdamas iš šių rūmų į Varšuvą valdovas buvo pagrobtas Baro konfederacijos atstovų.

1823 m. po sukilimų apleistus rūmus įsigijo Liudvikas Mykolas Pacas, kuris rūmus 1824–1828 m. perstatė pagal kalsicizmo stiliaus Enrico Marconi projektą. Centriniam korpusui buvo pristatytas šešių kolonų remiamas portikas, du šoniniai korpusai ir senųjų pastatų vietoje pastatyti dviaukščiai korpusai iš gatvės pusės, sujungti lenktos formos arkada dekoruotais vartais. Rūmams dekoruoti L. M. Pacas iš Berlyno pasikvietė skulptorių Ludwig Kauffman, kuris sukūrė minėtų vartų frizą ir skulptūrą „Titas Kvinkcijus Flamininas, skelbiantis laisvę graikų miestams Korinto olimpinėse žaidynėse“. Jo autorystė priskiriama ir 1823–1830 m. sukurtoms rūmus dekoruojančioms Romos valdovų figūroms. Rūmuose buvo įrengtos gotikos ir maurų stiliaus salės. 1835 m. L. M. Paco turtas buvo konfiskuotas dėl dalyvavimo 1830–1831 m. sukilime.

1835 m. rūmų interjeras buvo perstatytas pagal lenkų architekto Stefan Baliński projektą. 1848–1875 m. čia buvo įsikūrusi caro valdžios gubernatūra, o 1875–1939 m. – apylinkės teismas. 1925 m. rūmai buvo restauruoti sode nugriovus XIX a. priestatus ir laiptus. Rūmai iš dalies nukentėjo Antrojo pasaulinio karo metu. Jie buvo atstatyti 1948–1951 m., kiemą atstatant pagal Marconi projektą, o sodo pusės išdėstymą – pagal pakoreguotą van Gameren projektą. Šiuo metu čia veikia Sveikatos ministerija.

Parengta pagal: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Paca_w_Warszawie .

 

Lenkija
Varšuva
Enrico Marconi
Jakub Fontana
Ludwig Kauffmann, Ludwik Kauffmann
Tielman van Gameren, Tylman z Gameren, Tylman Gamerski, Tylman van Gameren, Tylman de Gameren
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
atmintinos vietos
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.2.1. atpažinimo kriterijus
5.2.2. atpažinimo kriterijus
5.2.3. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Enrico Marconi
Jakub Fontana
Ludwig Kauffmann, Ludwik Kauffmann
Tielman van Gameren, Tylman z Gameren, Tylman Gamerski, Tylman van Gameren, Tylman de Gameren
Dominykas Mikalojus Radvila (1643–1697)
Liudvikas Mykolas Pacas (1778–1835)
Mykolas Frederikas Čartoriskis (1696–1775)
Radvilos
Stanislovas Augustas Poniatovskis (1732–1798)
1681–1830 m.