Oskaro Milašiaus skulptūra

Lokacija: 15 Rue Royale, 77300 Fontainebleau
Metai: 2019 m.
Autorius: Klaudijus Pūdymas
Kategorija: Paminklai

Skulptūra atidengta 2019 m. Fontenblo mediatekos ir kultūros centro „Charité Royal“ sode. Jos sukūrimą inicijavo Oskaro Milašiaus draugų asociacija, o kūrinys kelis metus buvo laikomas Lietuvos ambasadoje Paryžiuje. Skulptorius Klaudijus Pūdymas sukūrė natūralaus žmogaus dydžio skulptūrinę figūrą, kuri buvo nulieta iš bronzos ir pakelta ant 70 cm aukščio granito kolonos. Pasak K. Pūdymo, O. Milašius pavaizduotas su knyga, kurią laiko užantyje lyg diplomato portfelį. Ant knygos iš abiejų pusių užrašytas O. Milašiaus poezijos posmas: vienoje pusėje – lietuviškai, kitoje – prancūziškai. Ant knygos tupi paukštis, nes poetui bevaikštinėjant Fontenblo parkais ir bešvilpaujant Vagnerį, aplink jį iš tiesų mėgdavo burtis paukščiai.

Fontenblo mediatekoje yra įvairių dokumentų apie O. Milašiaus gyvenimą ir kūrybą.

Oskaras Milašius (Oscar Vladislas de Lubicz-Milosz, Oskaras Vladislovas Liubičius-Milašius) – prancūzų kalba rašęs rašytojas ir poetas, Lietuvos diplomatas. Gimė 1877 m. gegužės 28 d. Čerėjoje, Vitebsko srityje, dabartinėje Baltarusijoje. Kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų. 1919 m. Oskaras Milašius buvo pakviestas dalyvauti svarbioje Paryžiaus taikos konferencijoje, Lietuvos delegacijoje. Aristokratiškų manierų džentelmenas, prancūziškai rašęs eiles, kaip tik tuo metu save identifikavo kaip lietuvį, mokėjo daug kalbų, šiek tiek išmoko lietuviškai ir konferencijose pristatinėjo Lietuvą – „nuostabią, lakią, paslaptingą, šlamančią šalį, (…) Gedimino ir Jogailos žemę“. Turėjo subtilų humoro jausmą, vadino save Don Kichotu, kovojančiu su lenkų slibinais ir pasaulio galiūnais. „Tai buvo perlas, kurį suradome Paryžiuje“, – atsiminimuose rašė signataras Petras Klimas vyresnysis. 1920–25 m. O. Milašius buvo oficialus Lietuvos atstovas Prancūzijoje, 1925–38 m. Lietuvos atstovybės Paryžiuje patarėjas.  Prancūzijos literatūroje rašytojo kūryba užima svarbią vietą, jo talentą vertino ir Oskaras Vaildas. O. Milašius į prancūzų kalbą išvertė įvairios lietuvių tautosakos, ją populiarino. Rašytojas mirė 1939 kovo 2 d., prie Paryžiaus esančiame Fontenblo (Fontainebleau) mieste, kur ir yra palaidotas.

 

https://urm.lt/fr/lt/naujienos/prancuzijoje-atidengta-poeto-ir-diplomato-oskaro-milasiaus-skulptura-

https://www.vle.lt/straipsnis/oskaras-milasius/

https://www.amisdemilosz.com/

Linas Maknavičius, „Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis”, Versus aureus, Vilnius, 2009

https://ve.lt/naujienos/kultura/kultura/saitus-su-prancuzija-stiprins-klaipediecio-skulptura-1736391