Omahos Šv. Antano bažnyčia

Lokacija: 5402 South 32nd Street, Omaha, NE
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.