Niu Heiveno Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia

Lokacija: 339 Green Street, New Haven, Connecticut 06511
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Informacija apie šį objektą rengiama.