Nesvyžiaus pilis

Almos Bačiulienės nuotrauka
Anželikos Vėžienės nuotrauka

1583 m. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis buvusios medinės pilies vietoje pastatė netaisyklingo plano trijų korpusų mūrinę pilį (architektas Giovanni Battista Bernardoni), apjuostą žemės pylimu ir bastionais su gilia fosa. Nesvyžiaus pilis buvo didžiulė, su biblioteka, paveikslų galerija ir vertingu archyvu, kuriame saugoti svarbūs šeimos ir valstybės dokumentai. Pilyje veikė pabūklų liejykla ir artilerijos kadetų mokykla. 1654 ir 1659 m. pilį apgulė Maskvos kariuomenė, 1708 m. ją apgriovė švedai. Tvirtovės atstatymu pasirūpino Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė. Nuo 1777 m. čia nuolatos rezidavo Karolis Stanislovas Radvila. Po jo mirties pilį užėmė ir nusiaubė rusų kariuomenė, pilies lobiai išgrobstyti ir išgabenti į Maskvą bei Minską. Po Antrojo pasaulinio karo pilyje veikė ligoninė ir sanatorija. 1994 m. ansamblis paskelbtas nacionaliniu istorijos ir kultūros paminklu, 2005 m. įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, 2012 m. atstatytas ir rekonstruotas.

Parengta pagal: Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė, V.: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Baltarusija
Nesvyžius
Giovanni Battista Bernardoni
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.2.3. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
Giovanni Battista Bernardoni
Karolis Stanislovas Radvila (1669–1719)
Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549–1616)
Mykolas Kazimieras Radvila Žuvelė (1549–1616)
Radvilos
teisinė apsauga šalyje suteikta
1583 m.