„Nemuno“ draugija Berise

Lokacija: 1563 Av. Montevideo Berisso, Buenos Aires Province
Metai: 1909 m.
Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
„Nemunas“, iki 1944 lietuvių savišalpos draugija „Vargdienis“ – Argentinos lietuvių kultūros draugija. Įkurta 1909 Berisso mieste J. Baltušniko, I. Rimkūno, J. Satkausko, M. Griniaus iniciatyva. Rėmė kairiąją lietuvių spaudą (Rytojų ir kitą). 1931–34 turėjo klubą (Argentinos valdžia jį uždarė).
Nuo 20 a. 7 dešimtmečio draugija organizuoja kultūrinę veiklą: įkūrė teatro trupę (vadovas A. Markus), vaikų ir jaunimo tautinių šokių grupes Skaidra (daugiau kaip 20 šokėjų, vadovai R. Fourment Kalvelis, M. Siperka ir M. Machado, 2017) ir Nemunas (abi 1971), veteranų šokių ansamblį Pipiras (1985). Šokių grupė Nemunas (vadovai A. Dulke ir J. I. Fourment Kalvelis, 2017) yra šokusi visoje Argentinoje, t. p. 2000 Kanadoje per Pasaulio lietuvių šokių šventę.

Beriso mieste yra „Nemuno“ draugijos pastatas, puoštas lietuviška simbolika.

 

https://www.bernardinai.lt/2020-03-28-lietuviu-tautiniu-sokiu-kolektyvo-argentinoje-buves-vadovas-j-i-fourment-kalvelis-bendruomene-kuriame-sokiu/

https://www.vle.lt/straipsnis/nemunas-4/