Naugarduko pilis

Anželikos Vėžienės nuotrauka

Naugarduko pilį XIV a. pab. – XV a. pr. pastatė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Jis buvo apsupta vandens grioviu ir turėjo didžiulį mūrinį vartų bokštą – donžoną. Pilis dar kelis šimtmečius buvo perstatoma ir stiprinama, kol 1706 m. buvo sugriauta švedų.

Parengta pagal: Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė, V.: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.

Baltarusija
Naugardukas
nekilnojamasis kultūros paveldas
architektūra
1350-1400
1400-1450
5.1.1. atpažinimo kriterijus
4.1.2. atpažinimo principas
4.2.2. atpažinimo principas
Vytautas Didysis (apie 1350–1430)
XIV a. pab. - XV a. pr.