Naugardukas

Tai vienas seniausių istorinės Lietuvos miestų. Pirmą kartą paminėtas 1116 m., nuo XIII a. buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtyje.

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje Naugarduke pastatydino galingą mūrinę pilį. Tvirtovė dar kelis šimtmečius buvo stiprinama ir perstatoma, kol 1706 m. buvo sugriauta švedų. Ilgainiui senosios pilies yrančių sienų plytas išnešiojo žmonės, o akmenys buvo panaudoti gatvių grindiniui. Iki šių dienų išliko dviejų pilies bokštų griuvėsiai, tebedominuojantys miesto panoramoje.

1507 m. Naugardukas tapo vaivadijos centru, 1511 m. gavo miesto savivaldos teises. 1581–1775 m. mieste kas antrus metus vykdavo 22 savaites trunkančios Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo sesijos.Tai skatino miesto augimą. XVII a. viduryje Naugardukas stipriai nukentėjo per karą su Maskva. 1751 m. miestą nusiaubė gaisras, o nuo 1775 m. Vyriausiojo Tribunolo sesijos perkeltos į Gardiną.

1795 m. Naugardukas prijungtas prie Rusijos imperijos – prasidėjo jo smukimo laikotarpis.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1250-1300
1300-1350
1350-1400
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Vytautas Didysis (apie 1350–1430)