Nachmano Rachmilevičiaus kapas Jeruzalėje

Metai: 1942 m.
Kategorija: Kapai

Rachmilevičius Nachmanas (1876 m. Valkaviske (Baltarusija)1942 Jeruzalėje) – lietuvių visuomenės ir politikos veikėjas. 1896–1900 m. studijavo Karaliaučiaus ir Heidelbergo universitetuose. Filosofijos daktaras (1900 m.). 1905 m. atvyko į Lietuvą, Vilniuje dalyvavo žydų savišalpos ir kultūros organizacijų veikloje. Per I pasaulinį karą buvo Centrinio žydų tremtinių komiteto vicepirmininkas. 1916–18 m. – Vilniaus miesto valdybos narys. 1918 12 11 kooptuotas į Lietuvos Tarybą. 1918–20 m. prekybos ir pramonės viceministras, 1920–22 m. Steigiamojo Seimo narys. 1928–32 m. gyveno ir dirbo Berlyne. 1935–42 m. Lietuvos generalinis konsulas Palestinoje.

Nachmanas Rachmilevičius palaidotas Jeruzalėje, Alyvų kalno kapinėse.

 

Bendikaitė Eglė, https://www.vle.lt/straipsnis/nachmanas-rachmilevicius

Užsienio reikalų ministerijos informacija