Mykolo Oginskio kapas

Nuotraukos šaltinis https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Kleopas_Oginskis#/media/File:Firenze_Oginski.jpg. Viešo naudojimo nuotrauka

Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833) buvo kunigaikštis, diplomatas, Abiejų Tautų Respublikos politinis veikėjas, vienas iš 1794 m. sukilimo vadų, Vilniaus universiteto garbės narys, kompozitorius, visoje Europoje populiarių polonezų ir mazurkų autorius. 1815 m. po Vienos kongreso, kai žlugo viltys atkurti Lietuvos valstybę, išvyko į Italiją. Nuo 1823 m. M. K. Oginskis gyveno Florencijoje, čia mirė ir buvo palaidotas Santa Maria Novella bažnyčios kapinėse. Tačiau miesto bendruomenė jo palaikus perkėlė į Italijos Panteoną Šv. Kryžiaus bazilikoje.

Parengta pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Mykolas_Kleopas_Oginskis .

Italija
Florencija
nekilnojamasis kultūros paveldas
kapai
vaizduojamoji dailė
1800-1850
5.1.2. atpažinimo kriterijus
5.1.3. atpažinimo kriterijus
4.1.5. atpažinimo principas
4.2.3. atpažinimo principas
apie 1833 m.
Florencijos Šv. Kryžiaus bažnyčia