Mscibava

Tai viena seniausių gyvenviečių dabartinėje Baltarusijoje. Jau XIII a. čia stovėjo pilis. Jos vietą žymi išlikęs piliakalnis prie Netupės vingio.

Kurį laiką dėl Mscibavos varžėsi Lietuvos ir Rusios kunigaikščiai, galop ši teritorija tapo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalimi (XV a. viduryje valda atiteko Kęstigailoms). XVI a. Mscibavos valdą sudarė pilis, miestas ir keli aplinkiniai dvarai. Kęstigailų giminei išmirus, valda atiteko Žygimantui Augustui ir tapo valdovo seniūnija. XVI a. ir XVII a. pirmoje pusėje Macibava smarkiai išaugo, XVI a. tarpuvaldžių laikotarpiais čia įvyko keli Lietuvos bajorų seimai.

Kęstigailos dar XV a. antroje pusėje Mscibavoje fundavo parapinę katalikų bažnyčią. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais kelis kartus atstatytos šventovės pastatas iki mūsų dienų neišliko.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Gardino sritis
Mstibava
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Žygimantas Augustas (1520–1572)