Mozyrius

Mozyrius, įsikūręs Pripetės pakrantėje, yra vienas seniausių Baltarusijos miestų.

Pirmą kartą kaip Kijevo Rusios miestas paminėtas 1155 metais. Gedimino laikais jis buvo politiniame Lietuvos akiratyje, o didysis kunigaikštis Algirdas jį galutinai įtraukė į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtį. XVI a. viduryje Mozyrius tapo Kijevo vaivadijos pavieto centru, 1577 m. gavo miesto savivaldos teises ir herbą. Per Abiejų Tautų Respublikos antrąjį padalijimą buvo prijungtas prie Rusijos.

Seniausias išlikęs miesto pastatas – buvusi Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir bernardinų vienuolynas.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Gomelio sritis
Mozyrius
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1300-1350
1350-1400
1400-1450
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Algirdas (1296–1377)