Mozyrius

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Аляксей Мацеша nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Mozyrius, įsikūręs Pripetės pakrantėje, yra vienas seniausių Baltarusijos miestų.

Pirmą kartą kaip Kijevo Rusios miestas paminėtas 1155 metais. Gedimino laikais jis buvo politiniame Lietuvos akiratyje, o didysis kunigaikštis Algirdas jį galutinai įtraukė į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtį. XVI a. viduryje Mozyrius tapo Kijevo vaivadijos pavieto centru, 1577 m. gavo miesto savivaldos teises ir herbą. Per Abiejų Tautų Respublikos antrąjį padalijimą buvo prijungtas prie Rusijos.

Seniausias išlikęs miesto pastatas – buvusi Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir bernardinų vienuolynas.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).