„Mindaugo“ draugija Berise

„Mindaugo“ draugija Berise

Lokacija: Napoles 4260, B1923AVA Berisso, Provincia de Buenos Aires
Metai: 1931 m.
Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas
„Mindaugas“ – Argentinos lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugija, įkurta 1931 Beriso mieste. Pagrindinis organizacijos tikslas – išlaikyti ir puoselėti lietuvybę. 1959 02 draugija įsigijo nuosavas patalpas.
21 a. 2 dešimtmetyje draugija turėjo chorą (įkurtas 1986), vaikų ansamblį Pumpurėlis, jaunimo ir suaugusiųjų tautinių šokių grupes. Mindaugas rengia Vasario 16, Mindaugo karūnavimo, Motinos dienos švenčių minėjimus, stovyklas, dalyvauja emigrantų šventėse. 1931 turėjo 31, 1935 – 234, 2008 – 88 narius.
2020 m. menininkas Cristian Del Vitto „Mindaugo“ draugijos patalpose sukūrė karalių Mindaugą vaizduojantį sgrafitą.

https://www.vle.lt/straipsnis/mindaugas-1

http://muralismoenruta.blogspot.com/2020/03/mural-homenaje-al-rey-mindaugas.html