Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai

Vienos Meno istorijos muziejaus nuotrauka, naudojama edukacijai nekomerciniams tikslams

Vienos Meno istorijos muziejuje Austrijoje yra saugomi Mikalojaus Radvilos Juodojo šarvai, kuriuos nukalė tuo metu ypatingai garsus Niurnbergo (Vokietija) kalvis Kunz Lochner. Panašius šarvus pas tą patį meistrą tuo pačiu metu užsisakė ir Žygimantas Augustas, tačiau Radvilos šarvai yra labiau dekoruoti ir sudaryti iš daugiau dalių. Šis faktas liudija, kad Radvilų giminė turėjo didesnę įtaką Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir Lenkijoje už patį valdovą. Šiuos šarvus 1581 metais įsigijo Tirolio (Austrija) erchercogas Ferdinandas II-asis. Spėjama, kad šarvuotės dalis, kuri yra saugoma Paryžiuje ir Niujorke, yra iš tos pačios kolekcijos. Teigiama, kad šios dalys buvo pagrobtos Napoleono karų metu.

Parengta pagal: https://www.khm.at/objektdb/detail/371792/ .

Austrija
Viena
Kunz Lochner
kilnojamasis kultūros paveldas
kilnojamieji daiktai, susiję su svarbiausiais istoriniais įvykiais, visuomenės, kultūros, karo, sporto, religijų istorija, įžymių žmonių gyvenimu
taikomoji dailė
1550-1600
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.2. atpažinimo principas
Kunz Lochner
Mikalojus Radvila Juodasis (1515–1565)
Vienos Meno istorijos muziejus