Mielkiemis

Google Maps nuotrauka

Mielkiemis (vok. Mehlkehmen, nuo 1938 m. – Birkenmühle) – miestelis Romintos girios šiauriniame pakraštyje, 9 km į rytus nuo Tolminkiemio, Pisos upės pakrantėje. 1690 m. Įsruties apskrities kaimų sąrašuose pažymėta, jog Mielkiemio kaime tarp vietos lietuvių gyvena ir vienas vokietis.

1848 m. iš 5485 parapijiečių įregistruota 1050 lietuvių (19,4 proc.), o 1870 m. tik 7,8 proc. XX a. pr. Mielkiemio bažnyčioje lietuvių pamaldos būdavo 4 kartus per metus.

1692 m. iš lauko akmenų ir plytų pastatyta pirmoji Mielkiemio bažnyčia (išlikusi). 1990 m. joje buvo įrengtas sandėlis. 1874 m. statytas bokštas buvo apgriuvęs.

XIX a. pab. Mielkiemyje buvo 686 gyventojai.

Pirmosios Mielkiemio parapijos klebonas buvo Jonas Berentas, 1735 m. Biblijos redaktorius, giesmių vertėjas į lietuvių kalbą, gimęs ir miręs Įsrutyje.

1718–1725 m. čia kunigavo lietuvių raštijos populiarintojas Jurgis Adomas Meisneris. Palaidotas Enciūnuose.

1736 m. į Mielkiemį atvyko kunigauti Petras Gotlibas Milkus, kuris anksčiau dirbo mokytoju. Jis buvo vienas iš lietuvių raštijos iniciatorių, Biblijos ir Įsakų vertėjas į lietuvių kalbą. Mielkiemyje jis gyveno iki mirties 1753 m. liepos 9 d. Čia ir palaidotas. Jo sūnus Kristijonas Gotlibas Milkus buvo gabus kalbininkas, lietuvių ir vokiečių kalbomis išleidęs nemažai savo raštų. Nuo Mielkiemo iki Tolminkiemio yra tik 9 km, todėl manoma, kad pas P. Milkų užsukdavo K. Donelaitis.

Apie 1890 m. čia lankėsi tautosakininkas Vilius Kalvaitis ir užrašė tokį bažnyčios varpų balsą: „Mielas kiemas ir laukeliai!“

Parengta pagal: Vytautas Šilas, Henrikas Sambora. Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai Kaliningrado srityje (Vilnius: „Mintis“, 1990).

Karaliaučiaus sritis
Slavsko rajonas
nekilnojamasis kultūros paveldas
nematerialus kultūros paveldas
atmintinos vietos
vietovės
1850-1900
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.3. atpažinimo principas
4.1.5. atpažinimo principas
Jonas Berentas (1667–1737)
Jurgis Adomas Meisneris (1692–1769)
Kristijonas Donelaitis (1714–1780)
Kristijonas Gotlibas Milkus (1733–1807)
Milkai
Petras Gotlibas Milkus (Milkė) (apie 1692–1753)
Vilius Kalvaitis (1848–1914)