Medžybižas

Lokacija: Замкова 1, Medzhybizh
Metai: XIV-XV a.
Kategorija: Vietovės

Susiję laikotarpiai: 14 a., 15 a.

Reikšmė Lietuvai: Vietovė susijusi su LDK laikais statyta pilimi bei lietuvių kunigaikščiais Karijotaičiais.

Dabartinio Medžybižo vietoje, tarp Pietinio Bugo ir Blužo upių, XII a. pastatyta medinė pilis. Nuo XIV a. antrosios pusės miestas priklausė Podolėje įsitvirtinusiems lietuvių kunigaikščiams Karijotaičiams, kurie pastatydino pirmąją mūrinę pilį.

Karijotaičiai – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščių giminė (14 a. pirma pusė–15 a. pradžia). Pradininkas – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino šeštasis sūnus Karijotas.

Karijoto sūnūs Jurgis, Aleksandras, Konstantinas ir Teodoras už pagalbą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Algirdui nugalėti Aukso ordos kariuomenę Mėlynųjų Vandenų mūšyje, iš jo gavo valdyti Podolę (dabar Ternopilio, Chmelnyckio ir Vinnycios sritys). Karijotaičiai Podolę valdė vaivadų teisėmis, gynė ją nuo mongolų‑totorių ir lenkų, statydino pilis ir miestus.

Karijotaičiai įgyvendino Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo dar 1353 m. parengtą programą: apgyvendinti ir įtvirtinti negyvenamas sritis tarp Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei ir Aukso ordai pavaldžių teritorijų, saugoti prekybos kelią Dniepru į Juodąją jūrą. Karijotaičius rėmė vietos gyventojai, laikė išvaduotojais iš mongolų‑totorių valdžios. Mirusio brolio valdą paveldėdavo kitas brolis: Jurgio – Aleksandras, Aleksandro – Konstantinas, Konstantino – Teodoras.

1444 m. Medžybižas atiteko Lenkijos karalystei ir nuo 1540 m. jį valdė Lenkijos bajorų Seniavskių giminė. 1730-1831 m. miestą ir pilį valdė Čartoriskių giminė.

 

Račiūnaitė, Tojana, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012

Blanuca, Andrijus, et al. Ukraina: Lietuvos epocha, 1320-1569. Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010

https://www.vle.lt/straipsnis/karijotaiciai/