Medilas

Medilas pirmiausiai kūrėsi ežero saloje, kurioje dar išliko per Šiaurės karą sudegintos mūrinės pilies griuvėsių. Vėliau gyvenvietė persikėlė į ežero krantą. Pats miestelis susideda iš Senojo ir Naujojo Medilo.

Pirmoji katalikų parapinė bažnyčia Naujajame Medile funduota 1457 m. to meto vietos savininko Trakų kašteliono Andriaus Sakaičio – vieno įtakingiausių Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero jogailaičio laikų didikų. Po Sakaičių Medilą valdė Radvilos, Franckevičiai, Raiskiai, Grabovskiai. 1687 m. valda atiteko Koščicų giminei – šių savininkų pastangomis 1762 m. Medilui suteiktos miesto savivaldos teisės.

Antanas Koščicas 1754 m. į Senąjį Medilą pakvietė basuosius karmelitus ir ežerų apsuptyje pastatydino jiems bažnyčią bei nedidelį mūrinį vienuolyną. Iškilo puiki centriško plano šventovė, kurios siluete dominuoja gražus kupolas, šventoriuje stovi varpinė ir dviaukštis vienuolyno mūras, šlaite įrengtos kalvarijos stotys. Fundatoriaus iniciatyva iš Romos buvo atvežtos katakombų kankinio šv. Justino relikvijos, kurios sutraukdavo daug maldininkų. Po 1832 m., kai caro valdžia vienuolyną uždarė, relikvijos perkeltos į Mosaro bažnyčią, kur saugomos iki šiol. Bažnyčios altoriuje yra XVIII a. vidurio krucifiksas, labai panašus į šiandien Vilniaus katedros Tremtinių koplyčioje esantį, o kadaise Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčiai priklausiusį krucifiksą. Viename šoninių altorių – XVIII a. Marijos Snieginės paveikslas. Medilo bažnyčioje buvo Koščicų giminės portretai, o rūsiuose ilsėjosi jų palaikai.

1840 m. basųjų karmelitų vienuolynas uždarytas, o bažnyčia 1866 m. rekonstruota į cerkvę. 1920 m. ji grąžinta katalikams, 1945 m. sovietų valdžios uždaryta, 1989 m. vėl grąžinta tikintiesiems. Čia veiklą atnaujino basieji karmelitai.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Medilas
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1450-1500
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
1800-1850
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas
Radvilos
Sakaičiai