Mato Menčinsko sukurta gipso skulptūra

1973 lapkričio 4 d. buvo atidaryti ir pašventinti ši senelių prieglauda lietuvių bendruomenės nariams „Lietuvių senelių židinys“. Juose

yra saugoma M.Menčinsko sukurta gipso skulptūra.

 

Užsienio reikalų ministerijos informacija

 

Argentina
Adrogė
Matas Menčinskas
kilnojamasis kultūros paveldas
atmintinos vietos
1900-1950
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.2.3. atpažinimo principas
Matas Menčinskas
Prieglauda „Lietuvių senelių židinys“