Mato Menčinsko skulptūros Aveljanedoje

Lokacija: Mendoza 2280 B1870 Piñeyro Provincia de Buenos Aires
Metai: 1928-1934 m.
Autorius: Matas Menčinskas
Kategorija: Vaizduojamoji dailė

Argentinos sostinės Buenos Airių metropolinėje teritorijoje (Gran Buenos Aires), Aveljanedos mieste, Lietuvių bendruomenės bažnyčioje (Parroquia Madre de la Misericordia) yra saugomos dvi Lietuvos skulptoriaus Mato Menčinsko (1896–1942) skulptūros.

Menčinskas Matas (1896-1942)lietuvių skulptorius, tapytojas. 1913–17(?) skulptūros mokėsi privačiai Varšuvoje. Nuo 1921 dirbo mokytoju Kaune. 1924–26 mokėsi Skulptūros ir piešimo studijoje Barselonoje, 1926–28 – Madrido dailės mokykloje, 1928–31 studijavo Nacionalinėje dailės akademijoje Buenos Airėse. 1933–34 dėstė piešimą lietuvių mokykloje Montevidėjuje. 1934 grįžo į Lietuvą.

Sukūrė apie 200 skulptūrų: apvaliųjų ir bareljefų (Motina 1934, Filosofas 1935, 1939, SapnasMąstytojas, abu 1936, Vergas 1937, Skausmas 1938), portretų (J. Rainio, apie 1931, J. Basanavičiaus, 1933), nutapė paveikslų (Vyro galva 1935). Kūrybai būdinga raiški plastika, ekspresyvi forma, gilinimasis į žmogaus psichologiją. Skulptūrose ryšku dramatizmas, mistikos, sentimentalizmo bruožai. Kūrė iš įvairių medžiagų (gipso, akmens, ąžuolo).

1941 m. Aveljanedoje apsigyvenusių lietuvių vienuolių marijonų įsteigta lietuvių Aušros Vartų parapija, 1942 m. su bendruomenės pagalba pastatyta bažnyčia. Bažnyčios fasadas dekoruotas Aušros Vartų Vilniuje paveikslu.

Bažnyčios ir prie jų esančios parapijų ir mokyklų patalpos pagal Argentinos įstatymus priklauso Argentinos bažnyčiai. 2000 m. pamaldos lietuvių kalba vyko kartą per mėnesį, šiuo metu mišios vyksta tik ispanų kalba, nes nėra nė vieno lietuvių kunigo. Lietuviškos organizacijos bažnyčioje nebeveikia.

 

Sakalauskaitė Elena, https://www.vle.lt/straipsnis/matas-mencinskas

Steigvilas Augustinas, https://www.vle.lt/straipsnis/avellaneda

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos informacija