Martyno Mažvydo Katekizmo egzempliorius Torunėje

Lokacija: Jurija Gagarina 13, Toruń
Metai: 1547 m.
Autorius: Martynas Mažvydas
Kategorija: Inkunabulai ir rankraščiai, žemėlapiai ir natos, knygos ir kiti leidiniai

Žinomi tik du išlikę Martyno Mažvydo Katekizmo egzemplioriai. Vienas saugomas Vilniaus universitete, o kitas – Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto bibliotekoje.

Katekizmas (Katekizmo prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės) – unikalus lietuvių raštijos paminklas, pirmoji išspausdinta knyga lietuvių kalba su pirmuoju originaliu lietuvišku eiliuotu tekstu ir gaidomis. Išleista 1547 m. Karaliaučiuje 200–300 egzempliorių tiražu, jos autorius ir sudarytojas – Martynas Mažvydas (apie 1510–1563). Autorius šios knygos tituliniame lape nenurodomas, tačiau, kaip iššifravo lenkų kalbininkas Janas Safarewiczius, jis įrašytas akrostichu eiliuotoje pratarmėje: MARTJNVS MASVJDJVS.

Knygą sudaro lotyniškas ketureilis Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei, Karaliaučiaus universiteto rektoriaus Friedricho Staphylo lotyniška pratarmė Malonės ir ramybės Lietuvos bažnyčių ganytojams ir tarnams, M. Mažvydo eiliuota pasaulietinio pobūdžio lietuviška prakalba Knygelės pačios byla lietuvinikump ir žemaičiump, trumpas elementorius Pigus ir trumpas mokslas skaityti ir rašyti, 5 dalių evangelikų liuteronų katekizmas (verstiniai religiniai, socialiniai ir doroviniai pamokymai) ir 11 giesmių su gaidomis rinkinėlis Pradestyse giesmes šventas.

Vyrauja gotikinis (švabacho) šriftas, bet lotyniška dedikacija ir lotyniška prakalba atspausdintos lotynišku šriftu (antikva). Meniniu požiūriu pirmoji lietuviška knyga yra kukli. Katekizmo antraštė papuošta renesanso stiliaus vinjete, kuri įrėmina knygos pavadinimą. Knyga atspindi XVI a. pradžioje Vakarų Europoje įsigalėjusias reformacijos idėjas ir jų paplitimą Lietuvoje.

 

Knyga Vilniaus universiteto skaitmeninėje kolekcijoje: https://kolekcijos.biblioteka.vu.lt/objects/VUB01_000408215#00001

Mašanauskienė Miglė, Fiksuoti istoriją, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, 2022 https://unesco.lt/images/Fiksuoti_istorija_Pasaulio_atmintis.pdf

https://www.vle.lt/straipsnis/martynas-mazvydas/