Malomažeikovas

Gardino srityje, Ščiutino rajone, įsikūręs kaimelis žymus dėl gynybinės Švč. Mergelės Marijos cerkvės, statytos XVI a. pradžioje. Tai vienas vertingiausių gotikos architektūros paminklų dabartinės Baltarusijos teritorijoje. Šventovė iš pradžių priklausė stačiatikiams, vėliau – unitams. 1839 m. buvo uždaryta, po 1863 m. vėl atiduota tikintiesiems, tačiau nuolat keitė konfesinę priklausomybę: priklausė tai stačiatikiams, tai katalikams. Eksterjero puošmenos: gotikos architektūrai būdingos arkutės ir keturi statinio kampus akcentuojantys apvalūs bokštai. Viduje – išraiškingi krištoliniai skliautai. Interjere, sienoje, išliko XVIII a. antros pusės memorialinė lenta su lotyniška inskripcija, pagerbianti jos šventovės koliatorius – Kostrovickių giminę iš netolimos Kascianevos.

Parengta pagal: VADOVAS po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sud. A. Paliušytė, I. Vaišvilaitė (Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012).

Baltarusija
Muravanka
nekilnojamasis kultūros paveldas
vietovės
1500-1550
1550-1600
1600-1650
1650-1700
1700-1750
1750-1800
5.1.1. atpažinimo kriterijus
5.1.2. atpažinimo kriterijus
4.1.1. atpažinimo principas
4.1.2. atpažinimo principas