Makso Soloveičiko kapas Jeruzalėje

Lokacija: Har HaMenuchot kapinės
Metai: 1957 m.
Kategorija: Kapai
Soloveičikas Maksas (1883 Kaune – 1957 m. Jeruzalėje)Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas. Nuo 1948 m. žinomas kaip Menahem Solieli. Studijavo Sankt Peterburgo, Maskvos, Berlyno ir Ženevos universitetuose. Filosofijos daktaras. I pasaulinio karo išvakarėse gyveno Berlyne, 1915 m. persikėlė į Maskvą, po karo grįžo į Lietuvą. 1918 12 11 kooptuotas į Lietuvos Tarybą. Nuo 1919 m. pirmosios Kauno miesto valdybos prezidiumo narys, nuo 1920 03 – Kauno žydų bendruomenės tarybos narys. 1919 04–1923 02 ministras be portfelio žydų reikalams. 1919 m. kaip Lietuvos žydų atstovas dalyvavo žydų delegacijų prie Paryžiaus taikos konferencijos komiteto posėdžiuose, bendravo su žydų pasaulinių organizacijų lyderiais, organizavo informacinę kampaniją apie Lietuvą, agitavo remti jos valstybingumo pripažinimo siekius.
1920–22 m. Steigiamojo Seimo narys, 1920–21 m. Mažojo Seimo narys kandidatas. 1920 10 Lenkijos kariuomenei užėmus Vilnių ir paskelbus apie plebiscitą ir rinkimus į vadinamosios Vidurinės Lietuvos seimą su S. Rozenbaumu lankėsi Vilniuje, vedė derybas su žydų bendruomenės lyderiais dėl rinkimų boikoto. 1922 01 atviru laišku Jungtinių Amerikos Valstybių žydų organizacijų prašė politinės paramos pripažinimo de jure siekiančiai Lietuvai. 1921–22 m. Pasaulinės sionistų organizacijos vykdomojo komiteto narys.
1923–33 m. gyveno Berlyne, redagavo Encyclopaedia Judaica (1928–33 išleista 10 tomų) straipsnius Biblijos tematika. 1933 m. repatrijavo į Palestiną, iki 1941 m. Žydų banko direktorius Haifoje, 1948–57 m. vadovavo radiofonui Tel Avive.
Svarbiausi veikalai: Biblijos pasaulis (Die Welt der Bibel 1926 m.), Biblijos leksikonas (Leksikon mikra’i 2 t., išleista 1965 m.).

 

Maksas Soloveičikas palaidotas Jeruzalėje, Givat Shaul, Har HaMenuchot kapinėse, tačiau tikslios kapo vietos nustatyti nepavyko.

 

https://www.vle.lt/straipsnis/maksas-soloveicikas/

Užsienio reikalų ministerijos informacija