Makaraucų Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia

Metai: 1795 m.
Kategorija: Architektūra (sakralinė)

Nuošalus Makaraucų kaimas yra greta Baltarusijos ir Lenkijos pasienio, prie Usnarkos upelio, 38 km į pietus nuo Gardino. Vietovė kadaise vadinta Usnažu. Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia pastatyta 1795 m. vakarinėje kaimo dalyje. Šventovę fundavo Gardino pavieto maršalka Liudvikas Pancežinskis su žmona Konstancija Skirmuntaite. Bažnyčia medinė. Išliko XVIII a. pabaigoje įrengti mediniai polichromuoti altoriai. Bažnyčioje įrengta laidojimo kripta.

 

Paliušytė, Aistė, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, sudarytojos Aistė Paliušytė ir Irena Vaišvilaitė, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012