Makaraucai

Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas
Сергей Ярохович nuotrauka, CC BY-SA 3.0

Nuošalus Baltarusijos ir Lietuvos pasienio kaimas yra prie Usnarkos upelio, 38 km į pietus nuo Gardino. Vietovė kadaise vadinta Usnažu.

Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia pastatyta 1795 m. vakarinėje kaimo dalyje. Šventovę fundavo Gardino pavieto maršalka Liudvikas Pancežinskis su žmona Konstancija Skirmuntaite. Bažnyčia medinė. Išliko XVIII a. pabaigoje įrengti mediniai polichromuoti altoriai. Bažnyčioje įrengta laidojimo kripta.

 

Paliušytė Aistė, Vaišvilaitė Irena, Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012