Maironio parkas ir salė Šrusberyje

Lokacija: 52 Quisigamond Ave, Shrewsbury, MA
Kategorija: Nekilnojamasis kultūros paveldas

Informacija apie šį objektą rengiama.